KOAKongresy Organizacji Astronomicznych w Polsce - pomysł powołany na wniosek Walnego Zebrania jeszcze w 2004 roku, a przeprowadzony po raz pierwszy w dniach 16-18 września 2005r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Impreza zapoczątkowała coroczne spotkania przedstawicieli osób prawnych działających w sferze astronomii i wypracowania w trakcie jej trwania wspólnych kierunków i modelów współpracy na rzecz popularyzacji astronomii wśród społeczeństwa.

 

Dotychczas odbyły się:

KOA I: Chorzów, 16-18 września 2005r.

KOA II: Chorzów, 21-22 października 2006r.

KOA III: Chorzów, 22 września 2007r.

 

03 maja 2008r. zapadła decyzja o zawieszeniu Kongresów Organizacji Astronomicznych z uwagi na niski poziom zainteresowania III astro-sektora tego typu spotkaniami, mającymi na celu konsolidację środowiska.
Wśród zapoczątkowanych, a niezrealizowanych przedsięwzięć KOA, było powołanie do życia Polskiej Federacji Astronomicznej, której zadaniem miało być m.in. wręczanie corocznych nagród za najciekawsze osiągnięcia astronomicznych NGO, standaryzacja metod walki z zanieczyszczeniem sztucznym światłem i lobbing na rzecz ochrony ciemnego nieba w polskim prawie, wspólna wymiana informacji lub aplikowanie o duże fundusze ze środków zewnętrznych, niedostępnych dla małych organizacji astronomicznych.
Z uwagi na istniejącą potrzebę połączenia wysiłków w wielu tych aspektach, temat pozostaje nadal otwarty...

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.