Astroprocent

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia Wspólny raport Astroprocentu i Programu Ciemne Niebo

Wspólny raport Astroprocentu i Programu Ciemne Niebo

Email Drukuj PDF

Wraz z zamknięciem kolejnego okresu pozyskiwania środków z 1%, warto podsumować wysiłki jakie zostały podjęte na przestrzeni 2013 i 2014 roku, których realizacja była wspierana ze środków Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię". Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie wszystkie podlegały bezpośredniemu finansowaniu z 1%, gdyż często Astroprocent jedynie częściowo lub symbolicznie przyczynił się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Gro inicjatyw dotyczyło natomiast ochrony ciemnego nieba i przeciwdziałania zanieczyszczeniu sztucznym światłem, zgodnie z większością celów szczegółowych jakie wskazywali podatnicy w swoich deklaracjach w 2013 roku. Pełny raport z wydatkowania środków ukaże się natomiast w okolicach wakacji, kiedy to zakończy się wydatkowanie zebranych środków z ostatniej zbiórki za 2012 rok.

 

 

Zestawienie działań obejmuje okres od I kwartału 2013 roku do dnia publikacji niniejszego artykułu:

 • w pierwszym kwartale 2013 roku wydano i dodrukowano szereg nowych materiałów i publikacji na temat problematyki zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem i astro-turystyki, w postaci ulotek, plakatów i małych wizytówek rozdawanych mieszkańcom terenów, gdzie nocne niebo jest chronione. Część materiałów została sfinansowana ze środków 1%.
 • od stycznia swoje funkcjonowanie wznowiło Wirtualne Obserwatorium Ciemnego Nieba (WOCN), czyli 7m. namiot sferyczny za pomocą którego koordynatorzy Programu prezentują problematykę zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem w wersji interaktywnej. Namiot został zaprezentowany m.in. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Żywiecczyźnie, a także w licznych szkołach regionu jak m.in. w Milówce, Porąbce, Żywcu, Rajczy, Koszarawie, Węgierskiej Górce, Istebnej i innych.
 • z początkiem marca dopisano do krajowego wykazu miejsc świadomej ochrony ciemnego nieba, obszar CN-004, czyli powołany przez lokalne instytucje i podmioty, Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady – polski odpowiednik słowackiego Parku Ciemnego Nieba Poloniny. Przygotowana została również strategia utworzenia strefy buforowej dla ww. parku, o czym zostały powiadomione w późniejszym czasie urzędy gmin Czarna Górna, Baligród oraz Solina, przez koordynatorów Programu. Wyjazdy na spotkania z JST i analizy terenowe ciemnego nieba sfinansowano m.in. z Astroprocentu.
 • w kwietniu 2013 roku odbyła się konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego na UW w Warszawie, w której udział wzięli przedstawiciele Programu informując o metodach redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem na przykładzie Sopotni Wielkiej i działalności IDA. Astroprocent pokrył część materiałów informacyjnych oraz dojazd wolontariuszy Programu z obszaru CN-001 i CN-002.
 • w maju namiot WOCN gościł w Izerskim Parku Ciemnego Nieba, popularyzując tematykę astronomii obserwacyjnej i ochrony nocy szerokiej publiczności zarówno z Polski jak i Czech. Ponownie kolportowano materiały dydaktyczne sfinansowane z Astroprocentu.
 • na przełomie maja i czerwca odbyło się tournee Programu Ciemne Niebo po woj. podkarpackim, włącznie z prezentacją stacjonarną namiotu WOCN i problematyki ochrony ciemnego nieba z jego pomocą przez 7 dni w Rzeszowie. Stanowisko odwiedziło kilkadziesiąt klas szkolnych zarówno z samego miasta – gospodarza, jak i z sąsiadujących miejscowości (Tyczyn, Racławówka, Niechobrz, Wola Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Trzebownisko i inne). Astroprocent współfinansował udział dwójki wolontariuszy w popularyzacji tematyki ochrony ciemnego nieba.
 • w czerwcu i lipcu koordynatorzy Programu poprowadzili również prelekcje o tematyce ochrony ciemnego nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tomaszowa Mazowieckiego, Sopotu, Czańca, Katowic i wielu innych miast,
 • w okresie wakacji przeprowadzono szereg pokazów, szkoleń i wycieczek po obszarze ochrony ciemnego nieba CN-001 w gminie Jeleśnia, podczas których zwracano uwagę na problematykę „light pollution” oraz możliwości rozwijania astro-turystyki. Wśród takich grup znalazły się m.in. grupy przewodników beskidzkich, Izba Turystyczna Euroregionu, sieć placówek nauczania metodą Montessori, przedstawiciele LGD, liczni turyści indywidualni i grupy zorganizowane z całego kraju. Korzystano z makiety dydaktycznej dofinansowanej wcześniej ze środków Astroprocentu.
 • w sierpniu odbył się I Festiwal Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej, na który przybyło kilkanaście osób – działaczy na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce, organizowano pokazy i obserwacje astronomiczne, odbyła się prezentacja makiety zanieczyszczenia sztucznym światłem w skali H0 dla uczestników, turystów jak i mediów regionalnych. Akcja "1% na astronomię" sfinansowała udział zewnętrznego prawnika na temat sposobów radzenia sobie z nadmierną uciążliwością sztucznego światła oraz przygotowanie i wysyłkę pism monitujących o ochronę ciemnego nieba do wybranych instytucji,
 • we wrześniu rozpoczęły się prace nad nowym projektem serwisu – platformy informacyjnej www.ciemneniebo.pl w nowej odsłonie. Uruchomienie serwisu pod tym samym adresem nastąpiło w I kwartale 2014 roku,
 • w połowie września przedstawiciele Programu Ciemne Niebo uczestniczyli w dorocznych targach ENERGETAB 2013 w Bielsku-Białej, największych tego typu w Polsce, zapoznając się i analizując nowe produkty oświetleniowe wprowadzane na polski rynek. W oparciu o dokumentację IDA i materiały zebrane na targach, przygotowano raport oraz nowe wytyczne dla opraw ulicznych ze źródłami światła LED, które coraz częściej oferowane są przez producentów i dystrybutorów oświetlenia w naszym kraju. Podczas targów kolportowano materiały informacyjne o ochronie ciemnego nieba z Akcji 1% na astronomię,
 • również we wrześniu przedstawiciele Programu wzięli udział w konferencji na rzecz ochrony ciemnego nieba w Izdebnie (gmina Sieraków), po której zainicjowano wspólne działania na rzecz powołania Izdebskiej Ostoi Ciemnego Nieba jako obszaru CN-005. Jednocześnie w tym samym czasie Program Ciemne Niebo rozpoczął starania o czynną ochronę ciemnego nieba w obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego, składając pisemne wnioski w tej sprawie do gmin Drawno, Bierzwnik, Człopa, Dobiegniew, Kalisz Pomorski, Krzyż Wlkp. i Tuczno. W gminach trwają aktualnie konsultacje na ten temat, a gmina Drawno, w której znajduje się miejscowość Zatom (miejsce systematycznych zlotów astronomicznych) wyraziła wstępne zainteresowanie tematyką ograniczenia nadmiernej emisji sztucznego światła, co z tytułu planowanych przez gminę inwestycji ze środków unijnych na 2014 rok, może mieć bardzo duże znaczenie dla zachowania walorów nocnego nieba w tamtym rejonie. Akcja 1% na astronomię wsparła dojazdy wolontariuszy z Programu Ciemne Niebo do konkretnych gmin,
 • 26 września w obszarze ochrony ciemnego nieba CN-001 Sopotnia Wielka, gościła grupa samorządowców z Ukrainy (region Łuck) zainteresowana zastosowanymi tu rozwiązaniami ochrony ciemnego nieba i wynikających z tego oszczędności. Uczestnikom zaprezentowano pełne ujęcie problematyki zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem za pomocą pokazowej makiety ciemnego nieba nad miejscowością w skali H0, dofinansowanej ze środków Astroprocentu.
 • z początkiem października do Sopotni Wielkiej zawitała grupa młodzieży z Mazur (okolice Ruciane-Nida), zainteresowanych tematyką ochrony ciemnego nieba na swoim obszarze. Otrzymali oni materiały na temat astro-turystyki, metod redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, a także materiały po konferencyjne z 12. Sympozjum International Dark-Sky Association (EU), które odbyło się w 2012 roku w Bielsku-Białej przy wsparciu 1% na astronomię,
 • w połowie października odbył się oficjalny wyjazd działaczy Programu Ciemne Niebo do Stężnicy, gdzie m.in. analizowano stan aktualny oświetlenia, wykonywano pomiary ciemnego nieba jak również przeanalizowano projekty oświetlenia planowane przez gminę Baligród. Odbył się również przegląd jakości nocnego nieba w wybranych punktach Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, jak i poprowadzono konsultacje z przedstawicielami wybranych urzędów gmin. Akcja dofinansowała pobyt wolontariuszy działających na rzecz ochrony ciemnego nieba w Bieszczadach,
 • w listopadzie 2013 roku rozpoczęły się regionalne konsultacje do studium zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia, w którym po wnioskach zgłoszonych przez działaczy Programu, ujęto wstępne plany rozszerzenia obszaru ochrony ciemnego nieba CN-001. Dokumentację opracowano przy wsparciu Astroprocentu (druk i wysyłka),
 • w tym samym czasie Program Ciemne Niebo zgłosił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, propozycje zmian w planie ochrony obszaru Natura2000 PLH240006, elementów związanych z redukcją zanieczyszczenia sztucznym światłem, jako zagrożenie natury ekologicznej zgodnie z postanowieniami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednocześnie złożono również obszerne wnioski wraz z uzasadnieniami, do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ), ws. uznania zanieczyszczenia nocy sztucznym światłem jako zagrożenia środowiska naturalnego, m.in. na podstawie dyrektywy europejskiej nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011r. Dokumentację opracowano przy wsparciu Astroprocentu (druk i wysyłka),
 • na przełomie listopada i grudnia 2013 roku działacze Program Ciemne Niebo zaangażowali się w działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia sztucznym światłem w miejscowości Stężnica w gminie Baligród (Bieszczady). Złożone pisma i wnioski dotyczyły m.in. projektowanego na 2014 rok oświetlenia głównej ulicy w miejscowości jak również oświetlenia terenów prywatnych przez ośrodki wypoczynkowe, w których praktykuje się tzw. astro-turystykę. Ponownie kolportowano materiały drukowane nakładem Astroprocentu,
 • przez cały rok koordynatorzy Programu Ciemne Niebo opracowywali liczne teksty, materiały informacyjne, plakaty czy artykuły zamieszczane m.in. na łamach Astronomii Amatorskiej, Dzikiego Życia, w publikacjach Lokalnych Grup Działania, wydawnictwach po konferencyjnych oraz licznych stronach internetowych. Astroprocent sfinansował m.in. wysyłkę tego typu materiałów oraz domenę internetową.

 

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że wszystkie ww. działania na przestrzeni 2013 roku były realizowane przez działaczy Programu Ciemne Niebo na zasadach wolontariatu.  Żadna część środków zebranych z akcji „1% na astronomię”, nie została wydana na wynagrodzenia osób prowadzących Program i taką samą zasadę będziemy stosować podczas kolejnej edycji Akcji Astroprocentu w 2014 roku.

Poprawiony: czwartek, 17 kwietnia 2014 13:21  

Co to jest Astroprocent?

Astroprocent, to akcja pozyskująca odpisy podatkowe 1% na rzecz popularyzacji astronomii i ochrony ciemnego nieba...

Przekaż 1% na astronomię!

KRS: 0000076686


Wypełnij deklarację PIT!