Astroprocent

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start 1% - jak przekazać? Instrukcja odliczenia

Instrukcja odliczenia

Email Drukuj PDF

Jak odliczyć 1% na astronomię w  2018 roku

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do przekazania 1% odpisu od podatku dochodowego na rzecz popularyzacji astronomii, a w szczególności na działania związane z ochroną ciemnego nieba w Polsce. Jak to zrobić opisujemy w prostej instrukcji poniżej:

 

Krok 1:

Wypełniając deklarację PIT, w kolumnie "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)", wystarczy wpisać tylko numer KRS 0000076686 naszej organizacji, wg wzoru podanego poniżej. W miejscu, gdzie wpisano znaki X należy podać kwotę 1% obliczoną z podatku dochodowego (poniższy wzór odnosi się do przykładowej deklaracji PIT-36). Nie ma określonej przepisami kwoty minimalnej jaką należy przekazać. Liczy się więc każdy grosz! Pozostałe pola dotyczące podawania danych osobowych podatnika oraz celu szczegółowego, na jaki ma zostać przekazana kwota 1%, można pozostawić puste. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania POLARIS-OPP, środki od 2008 roku zostają przeznaczone głównie na działania w zakresie ochrony ciemnego nieba, ale można także zapisać cel szczegółowy w deklaracji.

 

 

Przykład deklaracji PIT.

 

 

Administratorem Akcji Astroprocentu jak i posiadaczem konta bankowego widniejącego w wykazie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2018 rok jest Stowarzyszenie POLARIS - OPP. Nasza organizacja znajduje się na liście uprawnionych do zbiórki 1% z podatku dochodowego na poz. 1969 (stan na styczeń 2018). Można nas także znaleźć w niniejszym wykazie poprzez wpisanie w pole Szukaj np. słowa POLARIS lub po numerze KRS: 0000076686.

 

Krok 2:

Urząd Skarbowy sam dokonuje zbiorczych wpłaty na konto administratora akcji najczęściej do końca III kwartału bieżącego roku. Podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli podatnik wyraził zgodę w deklaracji na ujawnienie danych osobowych oraz wpisał cel przeznaczenia swojego 1%, urząd skarbowy wysyłając do administratora Akcji zestawienie końcowe przekazanych kwot, dołączy informacje zawierające ww. dane.

Krok 3:

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczamy komunikaty na temat akcji oraz końcowy wynik po podsumowaniu wszystkich środków.  Podatnik będzie mógł sprawdzić sytuację wydatkowania jak i przekazać swoje uwagi na temat generalnego celu, na jaki przeznaczone zostaną środki z 1%. Zachęcamy do kontaktu na poniższy adres e-mail.

 

Wypełnij deklarację PIT! Najczęstsze pytania o 1%

 

Opracowanie sporządził dział administracyjno-księgowy Stowarzyszenia POLARIS - OPP, (2018).

Wszelkie zapytania na ten temat można wysyłać na adres Administratora akcji.

Poprawiony: środa, 31 stycznia 2018 01:30  

Co to jest Astroprocent?

Astroprocent, to akcja pozyskująca odpisy podatkowe 1% na rzecz popularyzacji astronomii i ochrony ciemnego nieba...

Przekaż 1% na astronomię!

KRS: 0000076686


Wypełnij deklarację PIT!