Astroprocent

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start 1% - jak przekazać? Instrukcja odliczenia

Instrukcja odliczenia

Email Drukuj PDF

Jak odliczyć 1% na astronomię w  2020 roku

 

Od 2019 roku zmieniły się nieco przepisy dot. rozliczeń podatkowych z uwagi na likwidację obowiązku samodzielnego rozliczania podatników przed fiskusem. Nie oznacza to jednak, że nie można już przekazać 1% na astronomię i ochronę ciemnego nieba w Polsce. Można to zrobić nadal bez problemu w wersji papierowej - podobnie jak w poprzednich latach lub korzystając z ministerialnego systemu Twój e-PIT. Wówczas logując się na swoje konto podatnika możemy samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym (zweryfikować, poprawić lub uzupełnić PIT-37 lub/ i PIT-38) i m.in. wskazać administratora Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię" w polu dot. OPP.

 

Istotną zmianą, jaką wprowadziła ustawa przyjęta przez Sejm RP w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w 2020 roku, jest wydłużenie możliwości rozliczeń podatkowych (składania / zatwierdzania zeznań za 2019 rok) do dnia 1 czerwca 2020r. (poniedziałek). Do tego więc dnia można w 2020r. przekazywać swój 1% na astronomię i ochronę ciemnego nieba w Polsce, która pomimo ogólnoświatowej pandemii, również będzie realizowana na terenie naszego kraju (vide: www.ciemneniebo.pl ). Pełny tekst ustawy wprowadzającej nietypowe regulacje można znaleźć pod linkiem:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa serdecznie do przekazania 1% odpisu od podatku dochodowego na rzecz popularyzacji astronomii, a w szczególności na działania związane z ochroną ciemnego nieba w Polsce. Jak to zrobić opisujemy w prostej instrukcji poniżej (dla wersji papierowej lub po zalogowaniu do portalu Ministerstwa Finansów Twój e-PIT):

 

Krok 1:

Wypełniając deklarację PIT, w kolumnie "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)", wystarczy wpisać tylko numer KRS 0000076686 naszej organizacji, wg wzoru podanego poniżej. W miejscu, gdzie wpisano znaki X należy podać kwotę 1% obliczoną z podatku dochodowego (poniższy wzór odnosi się do przykładowej deklaracji PIT-36). Nie ma określonej przepisami kwoty minimalnej jaką należy przekazać. Liczy się więc każdy grosz! Pozostałe pola dotyczące podawania danych osobowych podatnika oraz celu szczegółowego, na jaki ma zostać przekazana kwota 1%, można pozostawić puste. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania POLARIS-OPP, środki od 2008 roku zostają przeznaczone głównie na działania w zakresie ochrony ciemnego nieba, ale można także zapisać cel szczegółowy w deklaracji.

 

Przykładowy formularz PIT z polem dot. OPP:

Przykład deklaracji PIT.

 

 

Administratorem Akcji Astroprocentu jak i posiadaczem konta bankowego widniejącego na liście publikowanej i aktualizowanej na bieżąco przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest Stowarzyszenie POLARIS - OPP. Nasza organizacja znajduje się na liście uprawnionych do zbiórki 1% z podatku dochodowego na poz. 1866 (stan na kwiecień 2020). Można nas także znaleźć w niniejszym wykazie poprzez wpisanie w pole Szukaj (lub Ctrl+F) np. słowa POLARIS lub po numerze KRS: 0000076686.

 

Krok 2:

Urząd Skarbowy sam dokonuje zbiorczych wpłaty na konto administratora akcji najczęściej do końca III kwartału bieżącego roku. Podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli podatnik wyraził zgodę w deklaracji na ujawnienie danych osobowych oraz wpisał cel przeznaczenia swojego 1%, urząd skarbowy wysyłając do administratora Akcji zestawienie końcowe przekazanych kwot, dołączy informacje zawierające ww. dane.

Krok 3:

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczamy komunikaty na temat akcji oraz końcowy wynik po podsumowaniu wszystkich środków.  Podatnik będzie mógł sprawdzić sytuację wydatkowania jak i przekazać swoje uwagi na temat generalnego celu, na jaki przeznaczone zostaną środki z 1%. Zachęcamy do kontaktu na poniższy adres e-mail.

 

Wypełnij deklarację PIT! Najczęstsze pytania o 1%

 

Opracowanie sporządził dział administracyjno-księgowy Stowarzyszenia POLARIS - OPP, (2020).

Wszelkie zapytania na ten temat można wysyłać na adres Administratora akcji.

Poprawiony: wtorek, 21 kwietnia 2020 00:03  

Co to jest Astroprocent?

Astroprocent, to akcja pozyskująca odpisy podatkowe 1% na rzecz popularyzacji astronomii i ochrony ciemnego nieba...

Przekaż 1% na astronomię!

KRS: 0000076686


Wypełnij deklarację PIT!