Astroprocent

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start 1% - jak przekazać? Częste pytania

Częste pytania o 1%

Email Drukuj PDF
Spis treści
Częste pytania o 1%
Dlaczego ochrona ciemnego nieba?
Co dokładnie jest finansowane?
Czy można wnioskować o wsparcie?
Kto podejmuje decyzje o celu?
Czy można na POLARIS-OPP?
Wszystkie strony

Najczęstsze pytania o 1%

W tej kategorii publikujemy najczęstsze pytania, jakie kierowane są na naszą skrzynkę mailową pod kątem rozliczeń i zasad funkcjonowania Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię". Odpowiedzi na chociażby część z nich, być może pozwolą rozwiać wątpliwości podatników, którzy zastanawiają się czy przekazać swój podatek na rzecz naszej Akcji.


Masz pytanie?      Napisz do nas:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Dlaczego ochrona ciemnego nieba?

 

Akcja w pierwszych latach swojej działalności wspierała symbolicznymi kwotami różne przedsięwzięcia związane z astronomią, niestety jednak jej skuteczność była znikoma w stosunku do innych, dostępnych źródeł finansowych. Dlatego też w 2008 roku podjęto decyzję, o przeznaczeniu środków z 1% na cel, dla którego zawsze brakowało tak inicjatyw jak i pieniędzy - ochrona ciemnego nieba w Polsce. Wynikało to również z powołanego w tym samym czasie Programu Ciemne Niebo oraz licznych postulatów przekazywanych od osób wpłacających 1%, aby środki te przeznaczyć właśnie na ten cel. Akcja Astroprocentu jest ewenementem w skali Europy, gdzie pozyskiwane w ten sposób środki finansowe, zostają przeznaczane na szeroko pojętą ochronę ciemnego nieba. Na chwilę obecną jest to jedyne w Polsce źródło przychodów o zasięgu ogólnokrajowym, skierowanym na ten cel.


 

 

Co dokładnie jest finansowane?

 

Astroprocent pozostaje w dyspozycji Administratora akcji - organizacji pożytku publicznego uprawnionej do wyłącznego dysponowania zebranymi środkami zarazem, czyli Stowarzyszenia POLARIS-OPP. Zarząd organizacji pokrywa z tych środków koszty bezpośrednie związane z celem zbiórki za konkretnych rok. Dotychczas fundusze te wydawane były m.in. na zakup nagród (książki, globusy, wyjazdy dla młodzieży itp.), druk kalendarzy astronomicznych, materiałów edukacyjnych o zanieczyszczeniu nocnego nieba sztucznym światłem, albo też jako wkład własny do projektu wymiany oświetlenia ulicznego pod obszar ciemnego nieba CN-001. W zależności od potrzeb fundusze te rozdysponowywane są także na bardziej przyziemne wydatki jak np. transport (sprzętu, nagród), telefony (rozmowy ze sponsorami, partnerami konkursów), czy coroczna opłata domeny www.astroprocent.pl  Warto podkreślić, że od 2008 roku środki przeznaczane są ściśle na działania związane z ochroną ciemnego nieba, a żadna ich część nie może zostać wydana na wynagrodzenia.

 


 

Czy można wnioskować o wsparcie?

 

Tak, o ile prośba o pomoc dotyczy celu ogólnego oraz celu szczegółowego Akcji. Po pierwsze, działanie musi dotyczyć wyłącznie astronomii amatorskiej oraz być odpowiedzią na potrzebę większego grona odbiorców (nie może to być wniosek o pomoc indywidualną). Po drugie, inicjatywa powinna nawiązywać do ochrony ciemnego nieba i posiadać racjonalne uzasadnienie, które złożone w wersji papierowej do Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP, będzie rozpatrywane zawsze w III kwartale każdego roku. Warto jednak mieć na uwadze, że środki pozyskiwane z Astroprocentu są niewielkie (średnio ok. 5tys. złotych za każdy okres podatkowy), toteż działania finansowane z Akcji mają głównie charakter symboliczny lub są częścią większego przedsięwzięcia. Zarząd wybiera co roku zazwyczaj tylko jedno zadanie, na które przeznacza pozyskane środki.

 


 

Kto podejmuje decyzje o celu?

 

Cel, na jaki przeznaczane są środki pozyskane w ramach odpisów podatkowych, wyznaczane są w oparciu o cztery zasadnicze czynniki:

  • informacje o przeznaczeniu podawane przez podatników z deklaracjach PIT,
  • priorytety roczne lub długoletnie określone w strategii funkcjonowania Astroprocentu,
  • wnioski pisemne składane przez środowiska miłośników astronomii do Administratora Akcji,
  • wydarzenia lub inne okoliczności zewnętrzne występujące w danym roku.

Na podstawie tych wytycznych, Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS-OPP określa ogólny kierunek wydatkowania funduszy, natomiast Zarządowi powierza bezpośrednie dysponowanie posiadanymi środkami.

W latach 2005-2007 celem ogólnym była szeroko pojęta popularyzacja astronomii. Od 2008 roku jest to ściśle ochrona ciemnego nieba, w ramach której Zarząd przeznaczył finanse jako wkład własny do utworzenia obszaru CN-001 na terenie Żywiecczyzny, druk materiałów edukacyjnych czy też wsparcie 12. Sympozjum Europejskiego IDA w Polsce (wrzesień 2012r.).

 


 

 

Czy można na POLARIS-OPP?

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS - OPP uchwaliło z dniem powołania Akcji Astroprocentu, że pozyskiwane środki finansowe z odpisów podatkowych nie będą przeznaczane na stałą działalność naszej organizacji, lecz służyć będą ogólnym celom związanym z astronomią. Dlatego też żadna część funduszy nie jest absorbowana na wynagrodzenia, pokrycie czynszów, administracji czy funkcjonowania wewnętrznych struktur.

Przekazanie 1% na Akcję Astroprocentu jest jednak w świetle obowiązującego prawa, zapisaniem swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a tym samym naszą organizację. To jednak od Zarządu zależy co konkretnie finansuje się z 1% na astronomię i jako organ wykonawczy Walnego Zebrania, odpowiada on za rozliczenia. Na chwilę obecną środki z tego przedsięwzięcia stanowią około 10% rocznego budżetu Stowarzyszenia POLARIS - OPP, toteż nie są aż tak znaczącym wpływem jak ma to miejsce w przypadku innych OPP. Dzięki temu ich przeznaczenie może mieć inny wymiar niż tylko egzystencjalny.

Przekazanie 1% na astronomię czy też dokładnie ujmując - na ochronę ciemnego nieba, jest oczywiście zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Realizując Program Ciemne Niebo wypełniamy tym samym społeczny cel, na który można zapisać swoje odliczenie od podatku dochodowego.

Poprawiony: niedziela, 10 grudnia 2017 15:45  

Co to jest Astroprocent?

Astroprocent, to akcja pozyskująca odpisy podatkowe 1% na rzecz popularyzacji astronomii i ochrony ciemnego nieba...

Przekaż 1% na astronomię!

KRS: 0000076686


Wypełnij deklarację PIT!